Voelwatikvoel.jouwweb.be
Home » Wat zijn opstellingen?

Wat zijn opstellingen?

 

We willen jullie aandacht vestigen op het volgende: de workshop "voel wat ik voel" is geen pure familieopstelling.

de mogelijkheid bestaat wel om de 2 workshops te combineren

 

 

 

Oorsprong en definitie van Opstellingen

Het maken van een (familie)opstelling is een vorm van psychotherapie  die in West Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West Europeaan opnieuw in aanraking met deze werkwijze toen hij werkzaam was als missionaris in Zuid Afrika. De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd Systemisch werken. Therapeuten of coaches die systemisch werken trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties door steeds weerkerende knelpunten tussen familieleden te herkennen, en erkennen hoe oplossingen mogelijk zijn.

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een thema inbrengt waar hij of zij helderheid over wenst te krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dit thema, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. Deelnemers krijgen door de opsteller een plaats in de ruimte.

Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het thema laat zien, doordat de opgestelde mensen door de begeleider worden bevraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie.

Er komen verstrikkingen aan het licht (soms uit meerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Vaak zijn die verstrikkingen onverwerkte gevoelens bij een persoon als gevolg van nare gebeurtenissen zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring, scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geborenen (kinderen) onbewust en onbedoeld belasten waardoor ze uit balans zijn geraakt. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie en kan de rust en harmonie herstellen, bij de personen die de representanten vertegenwoordigen.

De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak ook op lange termijn merkbaar (tot 2 jaar).

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren.

Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstellingen, maar van een organisatieopstelling